Noves Tendencies En La Dialectologia Contemporania

Noves Tendencies En La Dialectologia Contemporania

Book Title: Noves Tendencies En La Dialectologia Contemporania

Author: Chris (Simpsons Artist)

Format: Hardback | 232 pages

Publication Date: 01 Jan 2012

ISBN-13: 9788480218160

Un estudi sobre el projecte geolingüístic de l'Atlante lingüístico della Ladinia dolomitica e dei dialetti limitrofi; la cartografia interpretativa: el Petit Atles Lingüístic del Domini Català; les noves tècniques de representació de dades dialectals; el Thesaurus Occitan: base de dades dialectals multimèdia; el parlar de les dones castellanomanxegues en Volver; la variació espacial de les llengües; mètodes de tractament informatitzat de dades lingüístiques hispàniques; nous horitzons en l'estudi de la variació gramatical de l'espanyol: Corpus Oral y Sonoro del Español Rural; i el projecte ETLEN de mesurament de la frontera entre els dominis asturlleonès i galaicoportuguès, conformen aquest recull de treballs que es van presentar en un dels cursos de la Fundació Germà Colón.